Notícies

El meu projecte

DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ENFOCAMENT (que es proposa donar a la Sindicatura municipal de greuges)

Antecedents:

 • L’any 2000 l’Ajuntament ratifica la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.
 • L’any 2004, la ciutat de Terrassa nomena el primer síndic municipal de greuges, el Sr. Joan Sales que va actuar com a síndic fins al 2009.
 • Posteriorment, el 2010 la Isabel Marquès va ser nomenada síndica per unanimitat del Ple de l’Ajuntament i va exercir aquest càrrec fins al 2016.
 • Aquest any 2017 ha estat aprovat el nou Reglament del síndic/a de greuges de Terrassa.

Tot això són fites que demostren que Terrassa creu en els drets humans dels seus ciutadans. Per aquest motiu, l’Ajuntament ha de vetllar en la seva defensa i ho fa mitjançant la Institució del síndic/a municipal de greuges.

Motivacions personals:

Durant el període de 2010 fins a l’11 d’abril de 2016 vaig ser la síndica municipal de greuges per aprovació unànime dels 27 regidors del Ple municipal el 28 de gener de 2010.

Ha estat una experiència única, que m’ha permès fer una tasca proactiva en favor dels drets de les persones. He ajudat l’administració local a aconseguir que els serveis públics treballin en l’excel·lencia i la justícia social i per tant, com a síndica, he col·laborat en què Terrassa sigui un exemple de Bon Govern i pionera en l’aplicació del Dret a la ciutat.

Per veure la tasca desenvolupada, la millor manera de mostrar-ho és fent un cop d’ull a les Memòries d’activitats que puntalment, cada any, han estat presentades al Ple municipal i que es poden consultar al web de l’Ajuntament. www.terrassa.cat/sindicatura/memòries

Fent un resum molt gràfic, aquestes són les dades dels anys 2010-2016:

 • consultes i assessoraments: ……………………. 6.345
 • greuges totals: ………..……………………………………1.174
 • actuacions d’ofici: ………………………………………….. 27

Consultes i assessoraments: són qüestions, dubtes i informacions plantejades per part de la ciutadania a l’oficina de la síndica.
Greuges: són les queixes presentades per la ciutadania a causa d’una mala o nul·la actuació de l’Administració local i les empreses municipals.
Actuacions d’ofici: són aquelles actuacions en les quals la síndica, arran d’un nombre elevat de queixes o d’una apreciació personal, observa que el funcionament de l’administració local perjudica i/o vulnera els drets de la ciutadania. (Cal destacar l’actuació d’ofici sobre la presumpció de veracitat dels cossos de seguretat, en la qual es va realitzar un estudi en profunditat i la signatura d’un conveni entre el Síndic de greuges de Sant Cugat del Vallès, el Síndic de Sabadell i la Síndica de Terrassa; i la Universitat Autònoma de Barcelona amb la finalitat de coordinar l’actuació en l’assessorament i intercanvi d’informació sobre l’aplicació del principi de veracitat dels agents de l’autoritat i el deure d’aportació de proves quan sigui possible.)

Enfocament:

 • Una sindicatura oberta a la ciutadania, amable, justa i propera. Que valori cada ciutadà, l’informi i l’acosti de manera entenedora, cívica i pacífica a les normatives, lleis i ordenances establertes a la ciutat.
 • Una sindicatura que vetlli pel compliment dels drets humans dels ciutadans i per la transparència d’aquells que governen la ciutat.
 • Una sindicatura que estigui sempre amatent a les veus de les associacions i entitats que aglutinen i es fan ressò del pols cívic de la ciutat.
 • Una sindicatura que no només miri cap a dins de la ciutat, sinó que també aprengui del que succeeix al seu voltant, a altres ciutats i pobles del món.
 • Una sindicatura moderna, àgil i en formació continuada que estigui al dia de tots els temes jurídics i de drets.
 • Una sindicatura que aspiri a ser un model de referència pel que fa a la transversalitat en la lluita pels drets humans.

ESTRATÈGIA (descripció de les línies d’actuació prioritàries i dels objectius estratègics que es pretenen assolir)

Línies d’actuació prioritàries i objectius estratègics:

 1. Escoltar les persones que venen a l’oficina. Informar, estudiar cada cas i si convé obrir un expedient de greuge. Fer el seguiment i informar de la recomanació final.
 2. Promocionar els drets humans entre la ciutadania reflectits a la Carta europea de salvaguarda dels DDHH de la ciutat fent difusió i conscienciació sobre DDHH i els valors que els fonamenten. Durant el meu anterior mandat, vam fer aquesta tasca arribant a un total de més de 7.000 escolars i persones en general. Crec que hem de continuar aquesta feina bàsica per fer pedagogia i prevenció. Per fer-ho tinc el compromís de la Comissió de DDHH d’Icater amb qui he col·laborat des del 2010 celebrant els dies internacionals/universals dels Drets dels infants i el dia Universal dels DDHH. Fem una bona campanya lúdico-festiva que apropa els drets a la gent i els fa agafar consciència de vulneracions i del treball que encara hem de fer com a societat (tallers per a estudiants, celebració dels dies internacionals del DDHH, sessions a centres cívics, escrits a les xarxes socials i als mitjans de comunicació…).
 3. Participar en actes i ponències com a síndica allà on faci falta fent pedagogia dels drets dels ciutadans.
 4. Rebre formació continuada per tal d’estar al dia de noves lleis, específicament en l’aplicació dels drets humans.
 5. Vetllar per la transparència dins de l’Administració local elaborant una avaluació dels serveis i la gestió municipals duts a terme a Terrassa i una memòria, tal com diu l’article 31 de l’actual ordenança “Transparència, accés a la informació i Bon Govern”.
 6. Presidir el Consell ciutadà de convivència. Segons l’article 67 de l’ordenança “Bases de convivència democràtica a la ciutat” que estableix que el síndic/a presidirà el Consell ciutadà de convivència i assessorarà en les matèries que són pròpies de la seva funció.
 7. Signar convenis de col·laboració. Perquè treballar transversalment amb universitats, Icater, Institut de drets humans de Catalunya, entitats i col·lectius diversos —que es dediquen a la defensa dels drets socials de les persones— és necessari pel bon funcionament d’una societat tan complexa com la nostra.
 8. Treball en xarxa amb les diferents associacions i entitats de la ciutat que són les que coneixen bé les mancances i vulneracions en l’aplicació de la Carta Europea dels drets humans.
 9. Fer arribar a tota la ciutadania que té a la seva disposició la sindicatura promocionant la feina que fa un/a síndic/a.
 10. Instaurar la finestreta única. Per tal que la ciutadania pugui saber on s’ha d’adreçar davant de qualsevol problema que li sorgeixi. Proposo treballar-ho conjuntament amb l’Ajuntament, l’oficina de Consum, el Servei d’orientació jurídica d’Icater i la mateixa sindicatura. És un dret dels ciutadans i ciutadanes.
 11. Renovar el conveni amb el Síndic de greuges de Catalunya.
 12. Crear una pàgina WEB pròpia (actualment la sindicatura està inclosa a Terrassa.cat i no hauria de formar part de la web de l’Ajuntament com si fos un servei més). La pàgina web seria una eina bàsica per poder complir amb els preceptes de l’actual Llei 19/2014 de 28 de desembre, de la Transparència, accés a la informació i bon govern.

MODEL ORGANITZATIU (descripció de la proposta d’organització i funcionament de la sindicatura municipal de greuges)

Per poder desenvolupar correctament la tasca de la síndica cal un equip de 4 o 5 persones i instal·lacions ben dotades de recursos.

EQUIP de la sindicatura:

 • Síndica: atenció a la ciutadania, formació i participació en actes i ponències.
 • Assessor/a jurídica: suport a la síndica.
 • Administratiu/va: organització administrativa de la sindicatura.
 • Comunicador/a: expert en xarxes socials per dinamitzar el web de la síndica i rebre i/o publicar notícies i fets rellevants per a tota la ciutadania relacionades amb els seus drets.
 • Becari/a (en cas de signatura de convenis de col·laboració amb les universitats)

RÈGIM DE RETRIBUCIONS (descripció i justificació de la proposta de remuneració que es proposa)

Cal tenir un pressupost digne i consensuat entre l’Administració i la síndica per poder portar a terme totes les actuacions necessàries pel desenvolupament de tot el projecte. L’execució correcta de tot aquest projecte només serà possible si la meva dedicació és a temps complet i exclusiu.

Pel que fa a la remuneració de la síndica s’hauria d’ajustar al reglament. Segons l’article 3 “El nomenament determinarà el nivell de dedicació exigible i la retribució que comportarà l’exercici del càrrec. En cas de dedicació exclusiva la retribució serà la prevista per un regidor de govern i donat d’alta en el règim general de la seguretat social”.

El meu currículum

 • Llicenciada en Dret amb un Postgrau sobre “Dinamització de projectes d’envelliment actiu”.
 • Advocada de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa des de 1981.
 • Amb formació continuada, complementària i actualitzada sobre temes com: noves lleis, jurisdicció de menors, responsabilitat dels administradors, síndics de greuges locals, drets humans, drets successoris i violència de gènere, entre d’altres. (1998-)
 • Més de 6 anys d’experiència com a síndica de greuges a Terrassa (2010-2016) treballant per a tota la ciutadania (arribant a 6.345 assessoraments, 1.174 greuges resolts i 27 actuacions d’ofici) i promocionant i reivindicant la figura de la síndica de Terrassa i dels drets humans entre els escolars de primària i secundària a la ciutat de Terrassa (més de 4.000 alumnes durant la sindicatura).
 • Involucrada en el món associatiu terrassenc i de cooperació internacional participant voluntàriament amb ALBA, Integralba-ECOinserció, Oncolliga, Salut Mental, Teixidors de Terrassa, Comissió dels Drets Humans del Col·legi d’advocats de Terrassa, Espai Drets i Fundació Arxiu Tobella. (1984-)
 • Assessora voluntària de diferents associacions i entitats, persona de referència a la ciutat i de tarannà proper a la ciutadania tal com ho demostra el premi com a Terrassenca de l’any 2016.
 • Parlo i escric català, castellà, francès i anglès.

Per què em presento?

Sóc una persona de tarannà obert i proper. M’agrada escoltar i ajudar la gent, treballar per promocionar els drets dels ciutadans i aconseguir posicionar la meva ciutat en el millor lloc possible pel que fa a transparència i solucions de greuges.

És per aquest motiu que em presento com a candidata a Síndica de greuges de Terrassa. Tinc una gran experiència fent aquesta feina que ve avalada pels més de 6 anys com a Síndica de la ciutat. Una figura que veig com a unipersonal (de tracte directe amb els ciutadans i ciutadanes), objectiva (que aplica les lleis amb equitat escoltant els greuges presentats, aportant la màxima informació al respecte, assessorant i proporcionant solucions vàlides i justes) i independent (actuant sempre en favor de la justícia, donant la raó a qui la té i amb independència total de l’Administració).

Per tant, el meu objectiu com a síndica continua sent resoldre les queixes de totes les persones que consideren vulnerats els seus drets a causa de l’actuació o la manca d’actuació de l’Administració local. I el treball constant amb les entitats i associacions de Terrassa, perquè són l’altaveu de la ciutadania i els que coneixen en profunditat les diferents realitats i problemàtiques que viuen els veïns i veïnes de la ciutat.

Però, sobretot, em presento perquè un seguit d’entitats i associacions de la ciutat m’ho han demanat i perquè la Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa ha presentat la meva candidatura

On puc anar a votar?

A fi i efecte que tots els terrassencs tinguem l’oportunitat d’escollir la persona que defensarà els nostres drets davant l’administració pública, s’han habilitat 7 punts de votació:

 • OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA (Plaça Didó, 5) mapa
 • CENTRE CÍVIC MONTSERRAT ROIG (Av. Barcelona, 180) mapa
 • CENTRE CÍVIC ALCALDE MORERA (Plaça Can Palet,1) mapa
 • CASAL CÍVIC CAN PARELLADA (C d’Amèrica, 33) mapa
 • CENTRE CÍVIC M. AURÈLIA CAPMANY (Av Àngel Sallent,55) mapa
 • CENTRE CÍVIC AVEL·LÍ ESTRENJER (Plaça de la cultura, 5) mapa
 • CENTRE CÍVIC PRESIDENT MACIÀ (Rambla de Francesc Macià, 189) mapa

Crea un lloc web gratuït o un blog a Wordpress.com.

Up ↑